Mae'r Uned Cefnogi Systemau Busnes (UCSB) yn dîm o arbenigwyr ym meysydd y broses fusnes, systemau meddalwedd dylunio a chynhyrchu, Dysgu a Gyfoethogir â Thechnoleg ac addysg.

Mae'r Uned yn cynnig gwasanaeth cefnogi digidol sy'n helpu gyda gwaith AaGIC, gan weithio'n aml gyda phartneriaid AaGIC megis Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Rheolwyr T.G y Bwrdd Iechyd Lleol er mwyn cynnig atebion.

Mwy o wybodaeth am UCSB

Business hours

Mon - Fri 09:00 - 16:30

General enquiries

03300 585 005

HEIW.BISSU@wales.nhs.uk

Ein gwasanaethau

Mae'r Uned yn cynnig ystod eang o wasanaethau gan gynnwys rheoli newid a materion digidol, a datblygu meddalwedd a thechnoleg gwerthuso.

Ein gwasanaethau

Ein prosiectau a'n cynnyrch

Mae ein tîm medrus wedi datblygu amrywiaeth o brosiectau'r Ddeoniaeth a phrosiectau ledled Cymru gan gynnwys llunio cronfeydd data, gwefannau a systemau cadw lle ar gyrsiau.

Ein prosiectau a'n cynnyrch
Back to top